کانال اسپیرال

مزایای استفاده از کانال اسپیرال

مزایای استفاده از کانال اسپیرال کانال های اسپیرال (داکت اسپیرال) با توجه به موارد زیر یکی از پرکاربرد ترین نوع کانال ها تبدیل شده است: امکان ساخت با فلزات سخت امکان ساخت در قطر های مختلف از “4 تا “64 (10 سانت تا 160 سانت) امکان ساخت با ورقه های ضخامت مختلف امکان ساخت در […]