این دسته به اخبار روز دنیا تعلق دارد و بررسی و انتشار اخبار را شامل می شود.

نمودار بازیابی شهرها پس از پایان بیماری

چه زمانی شیوع ویروس کرونا پایان می یابد؟