اخبار مربوط به حوزه سلامت، پزشکی و سلامتی را شامل می شود.

نمودار بازیابی شهرها پس از پایان بیماری

چه زمانی شیوع ویروس کرونا پایان می یابد؟