مقاومت عایق الاستومری در برابر نفوذ آب (عامل µ)

قیمت عایق الاستومری k-flex

مواد مورد استفاده در ساخت عایق الاستومری K-flex کاملاً در برابر انتشار بخار آب مقاوم هستند. مقاومت بالای عایق الاستومری در برابر نفوذ بخار آب (که توسط عامل µ مشخص می شود) باعث بالا بودن عملکرد این عایق در یک بازه زمانی شده است.

این ویژگی عایق های الاستومری در هنگام عایق کاری مواد سرد یک مزیت است. درجاهایی که اولویت انتخاب ضخامت عایق است این مزیت باعث می شود به سطح بسیار مناسبی از دمای مد نظر رسید.

رطوبت محیط باعث خوردگی زیر عایق می گردد، چون رسانایی حرارتی آب ۰.۵۸ (W m/k) است، هرگونه جذب بخار آب کارآیی عایق ها را کاهش می دهد. شکل گیری تراکم بر روی سطح لوله ها و کانال ها، علت اصلی خوردگی زیر عایق است که به سرعت منجر به آسیب لوله ها و کانال ها می شود. عایق الاستومری K-flex این ضعف را پوشش داده است.